Banen weg bij zorgverzekeraars....

Een grote fusie tussen delta Lloyd/ Ohra, Agis en Menzis heeft tot gevolg dat er honderden banen op de tocht staan.

Deze grote fusie en haar draconische gevolgen zijn het resultaat naar de drang om te overleven.....te kunnen concureren. De verzekeringsmaatschappijen hebben, als je ze mag geloven, al flink aanspraak moeten maken op hun reserves en zijn dus tot deze stap genoodzaakt.

Met de eerder gedane aankondigingen van deze maatschappijen dat ze volgend jaar niet onder een premiestijging uit kunnen is de trend gezet.

Waar gaat het met die zogenaamde marktwerking naar toe als we straks nog maar 2 of 3 verzekeringsmaatschappijen over hebben? Premies zullen nog meer stijgen en ze zullen een steeds grotere greep krijgen op wat er wel of niet wordt vergoed.

Na de vrijgave van de telefonie- en energiemarkt, wat volgens Brinkhorst voor iedereen voordeel zou bieden, hebben we kunnen zien wat de gevolgen hiervan zijn. Eerst veel aanbieders die elkaar beconcureren om klanten binnen te halen om vervolgens te fuseren en de prijzen weer op te schroeven.

Bij de ziektekostenverzekeringen zal dit dus niet anders zijn. En ook al beweert minister Hoogervorst het tegendeel; hij heeft op zijn minst de schijn tegen.

fraaie boel .....zou ik zeggen

submission 2 .....vragen om ellende

Nederland kan doelwit worden van een wereldwijde woede als gevolg van het vertonen van "submission 2". De onder regie van Ayaan Hirsi Ali nog uit te brengen film waarin een homosexuele moslim zal figureren zal de minaretten van menig moskee doen schudden. Wat is toch de bedoeling van deze vrouw die iedereen, keer op keer en leugen na leugen, tegen zich in het harnas jaagt. Het maakt niet uit waar ze optreedt of wat ze ook doet; ze heeft telkens prijs. In de tweede kamer heeft ze de afgelopen jaren niets gepresteerd. Van overheidsgelden heeft ze allerlei reizen naar het buitenland gemaakt en is dus enkel maar voor eigen gewin bezig geweest. En dit onder toeziend oog van haar beschermheer  "minister Zalm" van financiën. Het maakt haar ook niet uit waar ze zit: PvdA of VVD..... of straks in Amerika.... als ze maar in het middelpunt van de belangstelling staat.

En nu dus haar tweede film. Haar compaan waarmee ze de film "submission 1" heeft gemaakt heeft al voor zijn onvoorzichtigheid moeten boeten....met de dood! En omdat zij nu ook dit risico loopt wordt zij al enige tijd zwaar beveiligd. Weer van onze belastingcenten!! De enige bedoeling van Ayaan is om, koste wat kost, het hoogste van het hoogste te bereiken; maakt niet uit wat het is.

Het is alleen maar af te wachten of men op het hoogste nivo op haar zit te wachten. En als ze dit dan al weet te bereiken is het de vraag hoe lang ze dat zal vol houden.

Als de dag aanbreekt wanneer zij door iedereen wordt uitgekotst zal haar niets resten dan het aannemen van weer een nieuwe identiteit. En ondanks die naamsverandering zal iedereen haar emotieloze blik blijven herinneren.

Ze zal dan haar toevlucht moeten zoeken tot een....... jawel ...BURKA...en is dan weer terug bij af.

fraaie boel nietwaar?